top of page

PBD 5.2 REKA BENTUK FESYEN

Tahap penguasaan  6 (TP 6)

i. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang mempunyai nilai tambah* dan membimbing*.

ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk fesyen.

iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan.

Arahan:

Salin soalan ini dan lengkapkan jawapan dalam buku latihan mata pelajaran Reka Bentuk & Teknologi (RBT) anda kemudian hantar kepada guru RBT anda untuk semakan pencapaian TP 6.

Soalan 1 :

a. Hasilkan mock-up reka bentuk fesyen mengikut kreativiti anda dengan mempunyai nilai tambah seperti idea anda tersendiri. 

b. Lengkapkan peta alir dibawah dengan langkah-langkah membuat produk reka bentuk fesyen anda.

Langkah 1.

........................................................................................................................................................................................

Langkah 2.

........................................................................................................................................................................................

Langkah 4.

........................................................................................................................................................................................

Langkah 3.

........................................................................................................................................................................................

Langkah 5.

........................................................................................................................................................................................

Langkah 6.

........................................................................................................................................................................................

Langkah 7.

........................................................................................................................................................................................

Soalan 2 :

Lengkapkan jadual penilaian keberkesanan produk reka bentuk fesyen anda

a). Senarai semak elemen produk fesyen.

b) Ujian cantuman bagi mock-up produk reka bentuk fesyen anda.   

c) Keputusan dan penambahbaikan bagi mock-up produk reka bentuk fesyen anda.   

00:00 / 46:27
bottom of page