top of page

PBD 5.2 REKA BENTUK FESYEN

Tahap penguasaan  5 (TP 5)

i. Membincangkan jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fesyen.

ii. Membuat rumusan secara menyeluruh dari segi lakaran, elemen, bahan dan teknik cantuman dengan daya usaha*.

iii. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada.

Arahan:

Salin soalan ini dan lengkapkan jawapan dalam buku latihan mata pelajaran Reka Bentuk & Teknologi (RBT) anda kemudian hantar kepada guru RBT anda untuk semakan pencapaian TP 5.

Soalan 1 :

Berdasarkan gambar rajah di bawah, nyatakan nama bahan dan nama reka bentuk fesyen yang dapat dihasilkan.

1.

Jenis bahan : Fabrik

Produk fesyen : Baju kurung

Ribbons

2.

Jenis bahan :........................................

Produk fesyen :.....................................

3.

Jenis bahan :........................................

Produk fesyen :.....................................

4.

Jenis bahan :........................................

Produk fesyen :.....................................

5.

Jenis bahan :........................................

Produk fesyen :.....................................

6.

Jenis bahan :........................................

Produk fesyen :.....................................

7.

Jenis bahan :........................................

Produk fesyen :.....................................

Soalan 2:

Hasilkan satu jenis produk reka bentuk fesyen dengan membuat lakaran produk tersebut dengan lengkap seperti melabelkan elemen, teknik cantuman dan jenis bahan yang akan digunakan.

Nama produk reka bentuk fesyen :..........................................

00:00 / 46:27
bottom of page