top of page

PBD 5.2 REKA BENTUK FESYEN

Tahap penguasaan  4 (TP 4)

i. Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk fesyen mengikut prosedur*.

ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

Arahan:

Salin soalan ini dan lengkapkan jawapan dalam buku latihan mata pelajaran Reka Bentuk & Teknologi (RBT) anda kemudian hantar kepada guru RBT anda untuk semakan pencapaian TP 4.

Soalan 1 :

Berdasarkan gambar di bawah, lengkapkan borang soal selidik mengenai tiga elemen reka bentuk fesyen.

Produk A  

Produk B 

0001(4).jpg

Soalan 2:

Berdasarkan borang soal selidik yang telah dijawab di atas, isi maklumat tersebut ke dalam jadual yang disediakan di bawah.

Produk A  

Bil.

Elemen

Penerangan

1

Bentuk

2

Garisan

3

Warna

Produk B 

Bil.

Elemen

Penerangan

1

Bentuk

2

Garisan

3

Warna

00:00 / 46:27
bottom of page