top of page

PBD 5.2 REKA BENTUK FESYEN

Tahap penguasaan  2 (TP 2)

i. Mengenal pasti dua teknik cantuman.

ii. Menerangkan tiga jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

iii. Merangka satu lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk atau warna.

Arahan:

Salin soalan ini dan lengkapkan jawapan dalam buku latihan mata pelajaran Reka Bentuk & Teknologi (RBT) anda kemudian hantar kepada guru RBT anda untuk semakan pencapaian TP 2.

Soalan 1:

Lihat gambar di bawah dan nyatakan teknik cantuman dalam reka bentuk fesyen yang betul.

Soalan 2:

Namakan perkakasan di bawah dan nyatakan kegunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

Nama perkakasan :..........................................

Kegunaan :

.............................................................................................................................................................................................................................

Nama perkakasan :..........................................

Kegunaan :

..............................................................................................................................................................................................................................

Nama perkakasan :..........................................

Kegunaan :

..............................................................................................................................................................................................................................

Nama perkakasan :..........................................

Kegunaan :

..............................................................................................................................................................................................................................

Nama perkakasan :..........................................

Kegunaan :

..............................................................................................................................................................................................................................

Soalan 3:

Rangka satu lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk atau warna mengikut kreativiti anda.

Nama reka bentuk fesyen :..........................................

00:00 / 46:27
bottom of page