top of page

PBD 5.2 REKA BENTUK FESYEN

Tahap penguasaan  1 (TP 1)

i. Mentakrifkan maksud reka bentuk fesyen.

ii. Menyatakan jenis reka bentuk fesyen.

iii. Mengenal pasti satu teknik cantuman.

iv. Menerangkan satu jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

Arahan:

Salin soalan ini dan lengkapkan jawapan dalam buku latihan mata pelajaran Reka Bentuk & Teknologi (RBT) anda kemudian hantar kepada guru RBT anda untuk semakan pencapaian TP 1.

Soalan 1:

Berikut adalah definisi reka bentuk, fesyen dan reka bentuk fesyen. Padankan penyataan dengan menulis A, B atau C diruangan yang disediakan.

A : Reka bentuk

B : Reka bentuk fesyen

C : Fesyen

  • Proses menterjemahkan idea dan kreativiti dalam menghasilkan produk.

  • Gaya atau stail serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada sesuatu masa.

  • Suatu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk atau rekaan pakaian atau aksesori.

Soalan 2:

Lihat gambar rajah di bawah, kemudian nyatakan jenis reka bentuk fesyen berdasarkan gambar tersebut.

​  

   

  • A : .....................................

  • B : .....................................

  • C : .....................................

  • D : .....................................

Soalan 3:

Gambar rajah di bawah menunjukkan satu jenis teknik cantuman.

​  

   

a. Nyatakan teknik cantuman yang digunakan.

..........................................................................................................

b. Kenal pasti jenis perkakasan yang digunakan berdasarkan gambar di atas.

..........................................................................................................​

c. Nyatakan kegunaan perkakasan yang telah dikenal pasti di soalan 4b di atas.

..........................................................................................................

00:00 / 46:27
bottom of page