top of page
DSKP T1.png
TP.png

Prosedur -

(i) Menyediakan borang soal selidik, atau

(ii) Kenal pasti responden.

(iii) Mengedar dan mengutip borang soal selidik / mencatat maklumat.

 

Daya usaha - Lakaran terbaik berlabel jenis bahan, elemen dan teknik cantuman yang digunakan.

 

Nilai tambah - Penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid.

 

Membimbing -

(i) Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja, atau

(ii) Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.

00:00 / 46:27
bottom of page