top of page
Colorful yarn

VIDEO PENGHASILAN
REKA BENTUK FESYEN AKSESORI,
BEG TELEFON BIMBIT

LANGKAH 1

Sediakan bahan dan alatan

 • Mengenal pasti bahan dan alatan yang akan digunakan.

 • Menyediakan bahan dan alatan yang diperlukan.

LANGKAH 2

Mengukur

 • Lakukan proses pengukuran untuk panjang dan lebar telefon bimbit.

 

 • Anggarkan ukuran beg telefon bimbit. Ukuran beg telefon bimbit perlu lebih besar daripada telefon bimbit supaya ia boleh berfungsi dengan baik.

LANGKAH 3

Mendraf

 • Sediakan pola beg telefon bimbit dengan memasukkan tanda pola dengan tepat dan lengkap

 • Gunting pola tersebut.

LANGKAH 4

Menanda

 • Bentangkan pola beg tersebut dan pinkan pola di atas fabrik felt.

 • Pindahkan ukuran pola terhadap fabrik felt tersebut.

 • Pastikan tanda dibuat dengan jelas.

LANGKAH 5

Memotong

 • Gunting fabrik felt mengikut garisan yang telah ditanda.

 • Pastikan anda berhati-hati semasa menggunakan alatan tajam seperti gunting.

LANGKAH 6

Mencantum

 • Cantumkan bahagian sisi kiri dan kanan dengan cantuman jahitan.

 • Cantumkan penutup beg dengan gam fabrik.

LANGKAH 7

Kemasan

 • Buat kemasan dengan melekatkan velkro menggunakan pistol perekat panas sebagai kancing pada bag tersebut.

 • Lekatkan renda menggunakan gam fabrik

 • Buat tampalan menggunakan pistol perekat panas terhadap tali, manik dan butang hiasan sebagai hiasan tambahan.

Produk Siap

 • Setelah produk siap, masukkan telefon bimbit ke dalam beg yang telah siap.

 • Buat penilaian terhadap fungsi dan ketahanan produk.

00:00 / 46:27
bottom of page