top of page

Langkah Pembangunan Produk Reka Bentuk Fesyen

Langkah 1
Sediakan bahan dan alatan

  • Memilih dan menyediakan bahan yang sesuai.

Langkah 2
Mengukur

  • Menentukan saiz dan ukuran reka bentuk.

Langkah 3
Mendraf

  • Melakar pola reka bentuk dengan tepat.

  • Masukkan ukuran pada pola.

  • Labelkan pola dengan lengkap. 

Langkah 6
Mencantum

  • Memulakan kerja mencantum bahan menggunakan teknik yang sesuai.

Langkah 5
Memotong

  • Memotong mengikut ukuran yang telah ditentukan.

Langkah 4
Menanda

  • Memindahkan pola dan ukuran ke atas bahan sebenar.

Langkah 7
Kemasan

  • Melakukan kerja kemasan pada produk supaya lebih cantik dan menarik.

  • Seperti menambah bahan hiasan pada produk. 

Produk Siap
 

00:00 / 46:27
bottom of page