top of page

Tonton video ini.

Apakah yang ditunjukkan dalam  video ini?


Jadi setelah anda melalui topik 5.2.1 sehingga 5.2.6 maka anda sudah mengetahui tentang teknik cantuman, peralatan, lakaran, elemen reka bentuk fesyen dan bahan dalam reka bentuk fesyen. Tahniah! Anda sudah layak untuk menghasilkan reka bentuk fesyen.

Crafted Handbag

5.2.7 PENGHASILAN REKA BENTUK FESYEN

Standard Pembelajaran : 5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang dipilih.

Dalam topik ini anda akan dapat;

1. Menghasilkan satu mock-up reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang dipilih.
 

Pelaksanaan sesuatu projek reka bentuk akan berjalan dengan mudah sekiranya dilakukan dengan sistematik dan mengikut langkah/fasa yang betul.

1

FASA 1 : Pemilihan tema

Pilih tema dan reka bentuk produk

  • Anda boleh memilih tema mengikut citarasa anda contohnya berdasarkan alam semula jadi, muzik, budaya, teknologi dan trend terkini.

Contoh: Tema teknologi seperti membuat sarung telefon bimbit.

FASA 2 : Tinjauan dan Penyelidikan

Tinjauan dan penyelidikan

  • Proses mencari maklumat tentang reka bentuk produk yang ingin dibangunkan sama ada sudah tersedia di pasaran ataupun produk terdahulu. 

Contoh : Sarung telefon bimbit yang terdapat di pasaran, anda boleh menganalisis dan membuat perbandingan produk tersebut dari segi elemen reka bentuk, fungsi dan tema. Berdasarkan analisis dan perbandingan ini anda boleh membuat inovasi daripada produk sedia ada.

2

3

FASA 3 : Penjanaan Idea

Penjanaan Idea

  • Fasa membuat lakaran produk reka bentuk fesyen. 

  • Kenal pasti elemen reka bentuk fesyen, peralatan dan  bahan yang akan digunakan.

Contoh : Lakaran sarung telefon bimbit yang terperinci dengan ukuran yang betul dan bahan yang digunakan.

FASA 4 : Pembinaan Mock-up

Pembinaan mock-up

Apa itu mock-up?

  • Mock-up reka bentuk fesyen akan dibuat bagi melihat bentuk sebenar rekaan yang telah dibuat

Contoh : Membina mock-up sarung telefon bimbit dengan menggunakan kain felt, gam, tali dan bahan hiasan tambahan.

 

*Langkah pembangunan produk reka bentuk fesyen > 

4

5

FASA 5 : Pengujian dan Penambahbaikan

Pengujian dan penambahbaikan

  • Fasa terakhir ini adalah untuk melihat sejauh mana produk yang kita bangunkan berfungsi dengan baik dan selamat. 

  • Dalam fasa ini sebarang kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada produk boleh ditambah baik.

Contoh : Sarung telefon bimbit tersebut mempunyai tali yang tidak kukuh apabila telefon bimbit dimasukkan ke dalam sarung tersebut, maka penambahbaikan proses mencantum tali dengan kain felt menggunakan kaedah yang lagi kukuh seperti jahitan.

*Penilaian mock-up > 

AKTIVITI PENGHASILAN MOCK-UP REKA BENTUK FESYEN BERDASARKAN LAKARAN TERPILIH

Penghasilan sebuah mock-up reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang telah dibina dalam sub topik 5.2.4.

Video Langkah Penghasilan Reka Bentuk Fesyen,   Beg Telefon Bimbit

IMG_4457.HEIC
IMG_4459.HEIC

Beg Telefon Bimbit

Hak milik Modul Sequin

Lakaran reka bentuk fesyen aksesori

Nama produk : Beg telefon bimbit

LAKARAN 2D

LAKARAN 3D

Elemen :

Garisan lurus

Cantuman : Tampalan

Elemen  : Bentuk segi empat

Bahan : Tali

Elemen :

Warna 

Bahan :

Butang hiasan

Bahan :

Trimin

Bahan :

Manik

Cantuman : Tampalan manik

Hak milik Modul Sequin

Bahan : Fabrik felt

Cantuman : Jahitan

Video Game

MASA UNTUK KUIZ!

JOM KITA TEKA LAGI!

Fashion Accessories

KESIMPULAN

Penghasilan reka bentuk fesyen melibatkan lima fasa iaitu pemilihan tema, tinjauan dan penyelidikan, penjanaan idea, pembinaan mock-up projek serta pengujian dan penambahbaikan.

UJI KEFAHAMAN ANDA!

Arahan :

Salin soalan di bawah dan lengkapkan jawapan di dalam buku latihan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) anda.

Soalan 1:

Roshan ingin menghasilkan sebuah bekas pensil daripada baju terpakai. Terangkan apakah langkah-langkah yang perlu Roshan lakukan dalam menghasilkan produk reka bentuk aksesori ini.

Langkah 1 : ...........................................................................................................................

Langkah 2 : ...........................................................................................................................

Langkah 3 : ...........................................................................................................................

Langkah 4 : ...........................................................................................................................

Langkah 5 : ...........................................................................................................................

Langkah 6 : ...........................................................................................................................

Langkah 7 : ...........................................................................................................................

[7 markah]

Soalan 2:

Setelah Roshan selesai membangunkan produk reka bentuk aksesori tersebut, adakah Roshan perlu membuat penilaian terhadap produk reka bentuk aksesori itu? Mengapa?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[3 markah]

00:00 / 46:27
bottom of page