top of page

Jom baca komik Amy!

untitled_comic-001.png
untitled_comic-002.png
untitled_comic-003.png
untitled_comic-004.png
untitled_comic-005.png
untitled_comic-006.png

5.2.3 TEKNIK CANTUMAN DAN PENGGUNAAN ALATAN DALAM PROSES PENYEDIAAN REKA BENTUK FESYEN

Standard Pembelajaran : 5.2.3 Mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.
 

Perkara yang akan anda peroleh dalam laman ini ialah;

  1. Menyenaraikan empat jenis cantuman dengan tepat.

  2. Memberitahu enam jenis alatan yang digunakan dalam proses bentuk fesyen dengan baik.

  3. Menyatakan dua jenis sulaman dengan betul.

  4. Menyenaraikan tiga contoh alatan memotong.

Proses menyediakan reka bentuk fesyen boleh dibuat dengan pelbagai cara iaitu menggunakan teknik cantuman dan penggunaan alatan yang berbeza.

Fashion Accessories

KESIMPULAN

Cantuman adalah proses menyatukan atau menyambung kepingan fabrik atau bahan.

Teknik cantuman terdiri daripada empat kaedah iaitu kaedah menjahit, tampalan, sulaman dan kaedah lain yang menggunakan pita selofan, pengokot atau perekat panas.

Fashion Accessories

Alatan ialah perkakasan yang digunakan untuk membuat reka bentuk fesyen.

 

Alatan terbahagi kepada beberapa jenis iaitu alatan mengukur, alatan mendraf, alatan menanda, alatan memotong dan alatan menjahit

UJI KEFAHAMAN ANDA!

Arahan :

Salin soalan di bawah dan lengkapkan jawapan dalam buku latihan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) anda.

Soalan 1:

Senaraikan jenis teknik cantuman yang anda telah pelajari dalam laman ini.

TEKNIK CANTUMAN

[4 markah]

Soalan 2:

Berdasarkan gambar rajah di bawah, nyatakan jenis dan nama perkakasan atau alatan tersebut.

Jenis peralatan: ...............................

Nama alatan : ................................

Jenis peralatan: ...............................

Nama alatan : ................................

Jenis peralatan: ...............................

Nama alatan : ................................

Jenis peralatan: ...............................

Nama alatan : ................................

Jenis peralatan: ...............................

Nama alatan : ................................

Jenis peralatan: ...............................

Nama alatan : ................................

[6 markah]

Soalan 3:

Senaraikan jenis sulaman yang boleh dihasilkan untuk menambahkan nilai estetika sesuatu reka bentuk fesyen dalam peta pemikiran di bawah.

Jenis sulaman

Sulaman 

benang

[3 markah]

Soalan 4:

Gambar rajah di bawah menunjukkan proses memotong dalam menghasilkan produk reka bentuk fesyen.

Senaraikan empat alatan memotong yang boleh digunakan dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

i. ...................................

ii. ..................................

iii. .................................

iv. .................................

[4 markah]

00:00 / 46:27
bottom of page