top of page
Home: Welcome
Sketching a Dress

MODUL SEQUIN

Colorful yarn

Modul Sequin

Modul ini adalah Modul Pembelajaran Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bagi murid tingkatan satu. Modul ini memuatkan semua topik di dalam bab 5.2 Reka Bentuk Fesyen. Dalam modul ini juga terkandung nota-nota, soalan-soalan pentaksiran bilik darjah, latihan-latihan pengukuhan, kuiz, peta i-Think dan terdapat pelbagai aktiviti yang sangat menarik.

Modul Sequin adalah nama khas yang diberi bagi mewakili modul m-pembelajaran ini. Sequin adalah dikenali sebagai labuci iaitu mempunyai sifat yang berkilau dan menyerlah. Lantaran itu, pembina modul ini merasakan sifat labuci yang berkilau adalah sesuai dijadikan nama modul m-pembelajaran dalam topik Reka Bentuk Fesyen.

TUJUAN DAN OBJEKTIF MODUL SEQUIN

Modul ini dibangunkan bagi memenuhi kajian penyelidikan sarjana yang dijalankan oleh Maswani binti Ismail, pelajar Sarjana Sains Pendidikan Teknikal dan Vokasional dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)  di bawah seliaan Prof. Madya Ts. Dr Che Ghani Bin Che Kob, Jabatan Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Teknikal dan Vokasional.

OBJEKTIF MODUL;

  1. Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi amnya dan dalam topik Reka Bentuk Fesyen khususnya.

  2. Sebagai bahan bantu mengajar secara Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) dan Pengajaran dan Pembelajaran dari rumah (PdPr) kepada guru dan murid.

  3. Memudahkan pembelajaran kendiri oleh murid bagi mata pelajaran RBT khusus topik Reka Bentuk Fesyen.

  4. Mengaplikasikan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) dalam kalangan murid dengan menggunakan teknologi terkini.

Home: Modul Sequin

BAB 5.2 REKA BENTUK FESYEN

12.png

TOPIK 5.2.1

5.2.1

DEFINISI REKA BENTUK FESYEN

Shoes on Display

TOPIK 5.2.2

5.2.2

JENIS REKA BENTUK FESYEN

8.png

5.2.3

TEKNIK CANTUMAN DAN PENGGUNAAN ALATAN DALAM REKA BENTUK FEYSEN

TOPIK 5.2.3

2(1).png

TOPIK 5.2.4

5.2.4

LAKARAN REKA BENTUK FESYEN

Clothes Display

TOPIK 5.2.5

5.2.5

ANALISIS ELEMEN DALAM REKA BENTUK FESYEN

8(2).png

TOPIK 5.2.6

5.2.6

JENIS BAHAN DALAM REKA BENTUK FESYEN

7(1).png

TOPIK 5.2.7

5.2.7

PENGHASILAN REKA BENTUK FESYEN

Home: List
Fashion Sketch
Fashion Magazine
Fashion Sunglasses
Fashion Photography
Fashion Handbag
Fashion Accessories
Fashion Accessories
Fashion Rail
Fashion Designer
4(1)
8(2)
3(1)
6(1)
4
8(1)
26(1)
18
21
16

BACA DAN KOMEN

Home: Blog
Search
Hubungi Kami

Terima kasih kerana menghubungi kami.

Home: Contact
00:00 / 46:27
bottom of page